Alvesta PSKs styrelse består från och med 3/3 2024 av följande personer.Ordförande: Glenn Svensson.

Vice ordförande: Tomas Andersson.

Sekreterare: Johnny Nielsen.

Vice sekreterare: Per-ola Larsson.

Kassör: Daniel Kosuda.

Suppleant:  Patric Carlsson.

Suppleant: Markus Solnevik.